Hakkımızda Hizmetlerimiz Referanslarımız İş Ortaklarımız Kaynaklar İletişim
28 Ocak 2021

Küresel Riskler Raporu 2021

Serhad Yıldız

Küresel Riskler Raporu
Dünya Ekonomik Forumu tarafından Marsh McLennan’ın desteğiyle yayınlanan Küresel Riskler Raporu’nun 16. baskısı, 2021’de ve önümüzdeki on yılda, COVID-19 salgını dahil olmak üzere, dünyamızı yeniden şekillendirebilecek büyük risklerin yıkıcı etkilerini vurguluyor.

Rapor; küresel çapta yaklaşık 700 uzman ve karar vericiye önümüzdeki on yılın risklerinin, bu küresel risklerin etkileşimlerini ve riskleri azaltmak için alınabilecek kolektif aksiyon fırsatlarının sorulduğu anketin sonuçlarına dayanıyor.

Dijital Bölünme
Önyargılı algoritmalar, bilgiye erişim eksikliği, dijital yetenek uçurumunun genişlemesi ve yetersiz regülasyon, toplumsal eşitsizlikleri şiddetlendiriyor. Eğer bu sorunlar ele alınmazsa, zaten yıpranmakta olan toplumsal uyumu daha da zayıflatabilir. Şirketlerin ve hükümetlerin, teknolojik ilerlemeden ödün vermeden dijital uyumu sağlamak için yeni ortaklıklar ve yaklaşımlar aramaları gerekiyor.

Pandemi Nesli
Uzun süredir nesiller arası eşitsizliklerden muzdarip olan gençler, COVID-19’dan ciddi şekilde etkilendi. COVID-19’un eğitim, göç ve mental sağlık üzerindeki etkiler, bu neslin bakış açısına daha da zarar verecektir. Derin toplumsal bölünmüş geleceğinden kaçınmak, seslerinin duyulmasını ve pandemi toparlanma sürecine aktif olarak dahil edilmesini gerektirir.

Küresel Değişimler
Süper güçler arasındaki çeşitli alanlarda derinleşen rekabet, diğer G20 ülkelerinin uluslararası ilişkilerdeki etkisini engelleyebilir ve jeopolitiği daha da parçalayabilir. Bu tür gelişmeler, küresel düzeni istikrarsızlaştırabilir ve trasnasyonel endişelerdeki kritik ilerlemeyi yavaşlatabilir.

Endüstrideki Baskı
Ulus devletlerin artan gücü ve etkisi, teknoloji sektöründeki pazar yoğunlaşması ile tüketicilerden, çalışanlardan ve toplumdan gelen değer baskıları küresel olarak endüstrileri zorluyor. Felaket sonuçlardan kaçınmak için COVID-19 toparlanma süreci sırasında strateji ve yatırımları göz önünde bulundurmaları gerekir.

2020 Yılında Öğrendiğimiz Esneklik Dersleri
COVID-19 krizi, küresel ve ulusal olarak pandemiye hazır olma varsayımları ile sahadaki kriz yönetiminin gerçekleri arasındaki temel kopuklukları ortaya çıkardı. Bazı dikkate değer kararlılık, işbirliği ve inovasyon örneklerine rağmen, çoğu ülke küresel pandemi sırasında kriz yönetiminin bazı yönleriyle mücadele edebildi. Küresel risklere ilişkin toplu yönetimimizi iyileştirmek için öğrenilecek pek çok ders var.

Risk görünümü
Dünya gecikmiş bir COP26 için hazırlanırken 2021’de iklim aksiyonlarındaki başarısızlık, risk görünümünü domine ediyor. 2020 yılında olduğu gibi çevresel riskler hem olasılık hem de etki bakımından risk sıralamasında üst sıralarda yer alıyor. Diğer önemli riskler arasında bulaşıcı hastalıklar ve COVID-19’un istihdam ve geçim üzerindeki etkiler yer alıyor.

Söz konusu raporu buradan indirebilirsiniz.